Woven Wire Mesh, Crimp Mesh, Rope Wire Belt, Welding Wire Mesh, Special Metal Mesh Manufacturer , 織金網, クリンプ スクリーン, 溶接網 , デミスター, Dệt dây điện lưới, nếp loăn xoăn, Hàn lưới thép, Demister |  ILDONG wire cloth
       
 
     
 

직금망

크림프망

로프 와이어 벨트

용접망

특수금속망

미라클망(알파망)

와이어메쉬

데미스타

방충망

컨베이어 벨트

타공망

메탈라스

휀스 & 조경

인테리어망

개발상품

2차 가공품

석쇠종류

기타 판매 제품

 

ildong wire cloth

전체제품 리스트
織金網, Lưới dây đan

HOME > 제품소개 > 전체리스트
평직,능직,평첩직,능첩직 크림프망
로프와이어메쉬 용접망
특수금속망 미라클망,알파망
와이어메쉬 데미스타
방충망,롤스크린 양계망,pvc양계망,새망
컨베이어벨트 타공망
메탈라스,EX메탈라스 조경용,디자인휀스
인테리어망 개발상품
2차가공품 기타판매제품,선재
 
 
회사소개  |  오시는길  |  공지사항  |  E-카탈로그
Copyright(c)2012 by Ildong Wire Cloth Co. All right Reserved.    Tel: 031-761-6183~5    fax: 031-762-6183    CEO: 유제태  
E-mail : sales@ildongwire.com